Устойчиво развитие в дългосрочен план

Устойчиво развитие в дългосрочен план

Форнетти желае да постигне дългосрочна икономическа ефективност посредством основните си принципи и ценности.

Устойчивото развотие на компанията ни постигаме чрез течиност към партньорите и клиентите ни и посредством запазване на духовността и традициите на името Форнетти.

Името Форнетти е равно на качество, а едновременно с това означава и способност за обновяване и успешно и успешно адаптиране към променящите се предизвикателства. Опазването на доброто име ни задължава да даваме пример.

Дейността на компанията ни в много точки се свързва с устойчивостта. Като производител на замразени пекарски изделия Форнетти е разработила обширна система от контакти – с производителите на суровини, доставчиците, франчайз партньорите, търговците и потребителите. Освен това компанията ни трябва да отговаря на очакванията на собствениците, на държавните и международни регламенти, които поради хигиенните изисквания към производителите на храни са много строги. Заради водещата рола на компанията ни се чувстваме задължени да помагаме и подкрепяме обществото и хората от нашата сфера на дейност.

Основата на дългосрочния успех на Форнетти е изградена чрез съзнателно и отговорно управление на ресурсите и опазване на околната среда. Задължително условие за производството на замразените продукти с отлично качество са качествените суровини, водата и енергията, както и професионализмът на нашите колеги.

Основни ценности на Форнетти

  • Духа на името Форнетти
  • Признати продукти, услуги
  • Спазване на обща и бизнес етика, бизнес коректност
  • Наследяване на традиции
  • Печеливш бизнес

Вярваме, че продуктите и търговската и маркетинговата ни дейност еднакво помагат на съзнателните клиенти при взимане на решенията.

  
Всеки ден продуктите Форнетти се консумират от милиони души в цяла Европа. Поставили сме акцент върху непрекъснатото обновяване на асортимента, съобразявайки се с изискванията на клиентите ни.
Качеството на нашите продукти трябва да отговаря на различни изисквания, измежду които валидните нормативни изисквания, наредби, очакванията на Клиентите, както и на правилата за безопасност на храните.
Системата на Форнетти Франчайз Ви дава възможност с една малка инвестиция и без риск да разширите асортимента във вече работещ Ваш обект или да стартирате нов, доходоносен бизнес.