ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТИ

Марката и продуктите Форнетти са добре познати и обичани в цяла Унгария, Румъния, България и други страни по света. Качеството на продуктите и ефективността на системата, подкрепяща партньорите, помогна на Форнетти за кратък период от време да се превърне в лидер на пазара, а продуктите и се консумират от близо 2 милиона души по света всеки ден.

  
Всеки ден продуктите Форнетти се консумират от милиони души в цяла Европа. Поставили сме акцент върху непрекъснатото обновяване на асортимента, съобразявайки се с изискванията на клиентите ни.
Качеството на нашите продукти трябва да отговаря на различни изисквания, измежду които валидните нормативни изисквания, наредби, очакванията на Клиентите, както и на правилата за безопасност на храните.
Системата на Форнетти Франчайз Ви дава възможност с една малка инвестиция и без риск да разширите асортимента във вече работещ Ваш обект или да стартирате нов, доходоносен бизнес.