Контакти

Контакти

  • Сайтът се поддържа от „Форнетти България“ ЕООД.
  • Адрес: 2050 Ихтиман, ул. „Софроний Врачански“ №58
  • Тел.: +359 (0)700 12 211
  • Тел.: +359 888 211 211
  • Факс: +359 (0)724 8 30 80
  • Email: fornetti@fornetti.bg

Моля помогнете на работата ни с Вашите предложения и коментари!

Всеки ден продуктите Форнетти се консумират от милиони души в цяла Европа. Поставили сме акцент върху непрекъснатото обновяване на асортимента, съобразявайки се с изискванията на клиентите ни.
Качеството на нашите продукти трябва да отговаря на различни изисквания, измежду които валидните нормативни изисквания, наредби, очакванията на Клиентите, както и на правилата за безопасност на храните.
Системата на Форнетти Франчайз Ви дава възможност с една малка инвестиция и без риск да разширите асортимента във вече работещ Ваш обект или да стартирате нов, доходоносен бизнес.