ФРАНЧАЙЗ

Станете наш франчайз партньор

Целта на всеки бизнес е генериране на печалба по сигурен начин. Системата на Форнетти Франчайз прави възможно за Вас с малки инвестиции и без риск да разширите асортимента на съществуващия си бизнес или да стартирате нов, доходоносен бизнес.

Главно условие за добре функциониращ търговски обект е помещение, което се намира на най-оживеното място в съответното населено място (центъра на града, училище, автобусна спирка, здравна институция и др.). Нашите колеги, в рамките на предварително уговорена лична среща, преценяват местоположението на търговския обект и неговото вътрешно оформление и предоставят детайлна информация за очакванията и възможностите. В случай че условията за присъединяване са приемливи и за двете страни, има възможност за сключване на договор за сътрудничество.

Можем да помогнем в изграждането на магазина до ключ. След точно техническо измерване нашите специалисти проектират магазина, съгласувайки го с Вас, по такъв начин, че най-оптимално да отговаря на технологичните и търговски цели. Въз основа на одобрените и приети планове започва изпълнението, което се контролира и координира от Форнетти.

След предаване на магазина персоналът на магазина се обучава от наши колеги на място. Нашите колеги са в магазина от подаването на заявката, при сутрешното отваряне на магазина, както по време на работата през деня, помагат, обучават персонала на магазина с цел Вие да реализирате възможно най-големи печалби.

 

  
Всеки ден продуктите Форнетти се консумират от милиони души в цяла Европа. Поставили сме акцент върху непрекъснатото обновяване на асортимента, съобразявайки се с изискванията на клиентите ни.
Качеството на нашите продукти трябва да отговаря на различни изисквания, измежду които валидните нормативни изисквания, наредби, очакванията на Клиентите, както и на правилата за безопасност на храните.
Системата на Форнетти Франчайз Ви дава възможност с една малка инвестиция и без риск да разширите асортимента във вече работещ Ваш обект или да стартирате нов, доходоносен бизнес.