ФРАНЧАЙЗ

Търговски програми

Магазините трябва да удовлетворяват очакванията на съвременния човек, както по отношение на визията си, така и по отношение на преживяването, което създават в клиента. Трябва да са подходящи да приемат новите технологични иновации, новото оборудване и методи, за да могат да предложат на клиентите още по-обхватна услуга.

Не посоката трябва да се промени, а средствата и скоростта!

Нашата програма във франчайз системата получи името „Ново време“. Тя изразява товау че при ново положение е необходима нова скорост.

Стремежът ни е да обновим, да реформираме прилаганата до момента технология в магазина и начин на предлагане и да използваме нови витрини. Нашите разработки са интегрирани в система, адаптирани към новата ситуация, а резултатите вече са видими и отстояват мястото си.

Присъединете се към нашата програма, защото който може да се обнови магазина си сега, клиентите ще си спомнят за него и при следващия средносрочен период ще може да привлече много нови клиенти.

  
Всеки ден продуктите Форнетти се консумират от милиони души в цяла Европа. Поставили сме акцент върху непрекъснатото обновяване на асортимента, съобразявайки се с изискванията на клиентите ни.
Качеството на нашите продукти трябва да отговаря на различни изисквания, измежду които валидните нормативни изисквания, наредби, очакванията на Клиентите, както и на правилата за безопасност на храните.
Системата на Форнетти Франчайз Ви дава възможност с една малка инвестиция и без риск да разширите асортимента във вече работещ Ваш обект или да стартирате нов, доходоносен бизнес.