СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Форнетти играе значителна роля в поемане на социалната отговорност. Разбира се, това се поява най-вече в мисията и, в професионалната работа, в областта на оперативната дейност, в качеството ана живот на колегите и бизнес партньорите и и техните семейства. В оперативната дейност с приоритет подкрепя квалификацията в професионалното и висше образование, чувството на комфорт на населението, работата на организации и фондации, подкрепящи обществената сигурност и здравословната среда.

В Унгария, а и извън страната дейността на Форнетти се простира до подкрепа на лечението, рехабилитацията и опазване на здравето на деца и младежи посредством Фондация за сърдечноболни деца.

  
Всеки ден продуктите Форнетти се консумират от милиони души в цяла Европа. Поставили сме акцент върху непрекъснатото обновяване на асортимента, съобразявайки се с изискванията на клиентите ни.
Качеството на нашите продукти трябва да отговаря на различни изисквания, измежду които валидните нормативни изисквания, наредби, очакванията на Клиентите, както и на правилата за безопасност на храните.
Системата на Форнетти Франчайз Ви дава възможност с една малка инвестиция и без риск да разширите асортимента във вече работещ Ваш обект или да стартирате нов, доходоносен бизнес.