ФРАНЧАЙЗ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

1. Съдебно решение за регистрация на фирмата.
2. Регистрация в данъчната служба - данъчен номер.
3. Регистрация в статистиката – издаване на номер по Булстат.
4. Откриване на банкова сметка.
5. Разрешение от ХЕИ.
6. Разрешение от Служба противопожарна охрана.
7. Разрешение от Електроснабдяване.
8. Разрешение от ВиК.
9. Разрешение за дейността в зависимост от вида на стоките.
10. Договор за наем.
11. Здравна книжка на собственика.
12. Здравно осигуряване на работещите.
13. Документ за социално осигуряване на личния състав.
14. Документ за пенсионно осигуряване.
15. Документ за електромер (закупуване, поставяне, узаконяване).
16. Документ за водомер (закупуване, поставяне, узаконяване).
17. Касов апарат (закупуване, фискализация, договор за сервиз).
18. Регистрация на касовия апарат в данъчната служба.
19. Документ за платени данъци и държавни такси.
20. Документ от градоустройствена комисия за съответния обект.
21. Касова книга и заверка в данъчната служба.
22. Кочан с фактури и заверка в анъчната служба.
23. Кочан с касови бележки и заверка в данъчната служба.
24. Везна (кантар) - закупуване и заверка в Центъра по метрология.

Какво е необходимо за отваряне на Форнетти магазин?

  • Помещение (собствено или под наем).
  • Минимум един фризер.
  • Витрина, която е подходяща за доброто  представяне на Форнетти продуктите (закупена от Форнетти България).
  • При необходимост извършваме цялостно вътрешно изграждане на магазина.
  • Индивидуална външна реклама.
  • Допълнително оборудване, напр. стелаж, тави, др.
  • Еднократна франчайз такса за влизане в системата на стойност 1000 лева, коята дава възможност за ползване на 1 конвектомат и принадлежности към него.
  • Всяко допълнително техническо оборудване предоставяме срещу месечен наем.

С оглед на факта, че подпомагаме нови партньори с непрекъснати промоции за присъединяване, молим да се обръщате с конкретните си въпроси към нашите регионални мениджъри на телефон 0885 69 83 52 за София и Западна България и на телефон 0886 18 67 12 за Източна България. Нашите колги са на разположение.

  
Всеки ден продуктите Форнетти се консумират от милиони души в цяла Европа. Поставили сме акцент върху непрекъснатото обновяване на асортимента, съобразявайки се с изискванията на клиентите ни.
Качеството на нашите продукти трябва да отговаря на различни изисквания, измежду които валидните нормативни изисквания, наредби, очакванията на Клиентите, както и на правилата за безопасност на храните.
Системата на Форнетти Франчайз Ви дава възможност с една малка инвестиция и без риск да разширите асортимента във вече работещ Ваш обект или да стартирате нов, доходоносен бизнес.