Производство

Производство

Безопасността на потребителите е най-важната ценност. За гарантирането и Форнетти оперира със самостоятелно разработена информационна система за управление на суровините и технологиите, която може да проследи, документира и контролира от суровината до крайния потребител безопасността и качеството на продуктите.

Продуктите се произвеждат в заводи, разполагащи с най-модерните италиански и немски автоматични и полуавтоматични производствени съоръжения, а добре обучените колеги от Унгария и Румъния гарантират високото качество на производство на продуктите. В продуктите се влагат само суровини, закупени от редовно контролирани доставчици, отговарящи на строги изисквания.

Пристигналите във фабриките суровини могат да се използват в производството само ако параметрите им отговарят на всички изисквания и е извършен микробиологичен анализ във вътрешната лаборатория на Форнетти, а резултатът от изследването е положителен.

Системата за измерване и събиране на данни проследява целия път на продукта от етапа на заместване на тестото до опаковането на продукта. Тази автоматична система, инсталирана към производствените линии с вградени сензори и работни области, служещи за извършване на измервания в предварително програмирани интервали от време.

В продуктите си Форнетти преработва естествени суровини с най-добро качество и се стреми да произвежда продукти с най-добри физиологични качества. При производството на продуктите, които имат вкус на домашно приготвени и се произвеждат при фабрични условия, по никакъв начин не се нарушава оргиналната рецепта, а същевременно с това можем да използваме предимствата на автоматизираната промишлена безопасност на храните, точност, висока хигиена и постоянно качество. Колегите, разработващи нови продукти, взимат под внимание резултатите от най-новите проучвания в областта на храненето, а по време на работата си работят съвместно с изтъкнати изследователи в областта на храненето, за да предадат на потребителите последните международни резултати под формата на вкусни, „винаги топли“ пекарски изделия.

  
Всеки ден продуктите Форнетти се консумират от милиони души в цяла Европа. Поставили сме акцент върху непрекъснатото обновяване на асортимента, съобразявайки се с изискванията на клиентите ни.
Качеството на нашите продукти трябва да отговаря на различни изисквания, измежду които валидните нормативни изисквания, наредби, очакванията на Клиентите, както и на правилата за безопасност на храните.
Системата на Форнетти Франчайз Ви дава възможност с една малка инвестиция и без риск да разширите асортимента във вече работещ Ваш обект или да стартирате нов, доходоносен бизнес.