ФРАНЧАЙЗ

Маркетингова дейност

Във франчайз обектите на Форнетти има възможност освен унифицираната визия да се допуснат и някои местни специфики. Важно е обаче помещението да се адаптира към формата и цветовете на Форнетти. За да се направи това осигуряваме на партньорите унифицирани рекламни средства.

Търговските представители поставят подсигурените от Форнетти и задържителни за изграждането на унифицираната франчайз визия маркетинг и рекламни материали, плакати, ценоразписи, табелка отворено-затворено, табелка „приемаме поръчки“, външни табели и други декоративни материали.

След съгласуване с партньорите търговските представители организират и провеждат програми за насърчаване на продажбите, промоции, дегустации на продукти, също така оказват съдействие при провеждане на местни събития и мероприятия.

  
Всеки ден продуктите Форнетти се консумират от милиони души в цяла Европа. Поставили сме акцент върху непрекъснатото обновяване на асортимента, съобразявайки се с изискванията на клиентите ни.
Качеството на нашите продукти трябва да отговаря на различни изисквания, измежду които валидните нормативни изисквания, наредби, очакванията на Клиентите, както и на правилата за безопасност на храните.
Системата на Форнетти Франчайз Ви дава възможност с една малка инвестиция и без риск да разширите асортимента във вече работещ Ваш обект или да стартирате нов, доходоносен бизнес.