ФРАНЧАЙЗ

Технологично консултиране

  • Монтирането на конвектоматите и обучението на персонала да използва технологията на изпичане се извършва в предварително уговорен ден и час след подсигуряване на техническите изисквания.
  • Специалистите редовно проверяват за спазване на технологичната и хигиенна дисциплина и качеството на изпечените продукти.
  • С цел гарантиране на стандартно качество на високо ниво търговските представители на Форнетти подпомагат работата на Партньорите със съвети и обучения.
  
Всеки ден продуктите Форнетти се консумират от милиони души в цяла Европа. Поставили сме акцент върху непрекъснатото обновяване на асортимента, съобразявайки се с изискванията на клиентите ни.
Качеството на нашите продукти трябва да отговаря на различни изисквания, измежду които валидните нормативни изисквания, наредби, очакванията на Клиентите, както и на правилата за безопасност на храните.
Системата на Форнетти Франчайз Ви дава възможност с една малка инвестиция и без риск да разширите асортимента във вече работещ Ваш обект или да стартирате нов, доходоносен бизнес.